Phần mềm hữu ích với Internet
By lovebus_vn
#868705 Bước 1: Vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 2: Chọn mục ''"I am a new student and have never attended any Maricopa Community College or Skill Centers'' ---> tới 1 trang yêu cầu thông tin cá nhân ---> để đấy!

Bước 3: Vào trang này Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bước 4: Chọn bừa 3 mục Gender, Name set và Country rồi bấm Generate

Bước 5: Lấy những thông tin SSN, Date of birth, First Name, Last Name (3 cái này thôi nhá) điền vào trang yêu cầu thông tin ở bước 2! ---> Xong thì OK rồi OK tiếp

Bước 6: Lại 1 trang yêu cầu thêm thông tin nữa ---> chỉ cần điền những chỗ * cho nhanh ---> chú ý các mục quan trọng sau

PHONE: lấy ở bước 4

ADDRESS: lấy ở bước 4

CITY: Benson

STATE: Arizona luôn!

POSTAL CODE: 123456

Kéo trang xuống phía dưới có mục

Email: ---> điền gmail chính thức của bạn

Điền password (k cần trùng với gmail)

Bước 7: Thông tin cá nhân thêm mấy câu hỏi phòng quên mật khẩu

Bước 8: Xong! Có thông báo như sau


MEID Account Wizard (MAW)

Maricopa Enterprise ID Created

You have successfully setup the challenge questions and answers for password retrieval.


To complete the admissions process, you must use your MEID as your username along with your password to log on at my.maricopa.edu


Please make note of your MEID (on paper if necessary) displayed below. It is your username and is required to log on to various Maricopa applications.


Your MEID is ******** <<-- Important


Please note, it may take up to 20 minutes before you are able to log on.


Your StudentID is ******** <<-- Important


You may use SPAT to look up your MEID and change your password and/or your challenge questions.


Your Maricopa Email is *********@maricopa.edu <<-- Important


Please make note of your Maricopa Email (on paper if necessary) displayed above. This email will be used for all official student communications by Maricopa Colleges.


Please note, it may take up to 20 minutes before you are able to log into your new email.


You may use the Maricopa Email link to log into your new Maricopa email.


To Apply for Admissions at a Maricopa Community College, follow these steps:


Go to my.maricopa.edu,

Enter your MEID (User ID) & Password,

Once in your Student Center, click on MCCCD Admissions and continue with steps to applying.

Đăng nhập Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! với thông tin MEID ở trên

OK rồi nhé!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By [email protected]
By littlebee_Emily
#868737 có bác nào không đăng nhập được k? e tạo rồi mà không đăng nhập được, cứ báo invalid email ==
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement