Phần mềm hữu ích với Internet
By khicodonemnhoai_hangfan
#868704 QoS trên mạng hướng dẫn đầy ra nhưng em còn có vướng mắc:Nếu là smart TV thì làm sao biết được MAC? Em thay bằng cách nhập IP (copy nguyên si như cái cài đặt IP trong TV) nhưng mà có tới 2 ô, em làm đại copy 2 ô y nhau lun, nhập giới hạn rồi đâu cũng vào đây không có thay đổi gì.

Nếu nhập ngay 2 ô đầu thì toàn bộ hệ thống bị ảnh hưởng!

Vậy phải làm sao ạ?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement