Phần mềm hữu ích với Internet
By forevergiacmo
#868616 Mình dùng wifi modem tp-link, mình xem địa chỉ mac ở máy tính của mình và so sánh với những địa chỉ mac truy cập vào wifi thì thấy k có mac của mình ??

( mình dùng lệnh ipconfig/all để xem mac - nhưng vào modem xem thì k thấy địa chỉ nào giống cả)bây giờ mình muốn quản lý truy cập mạng thông qua địa chỉ mac nhưng k biết cái nào là của mình

bạn nào rành về vấn đề này giúp mình với

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement