Phần mềm hữu ích với Internet
By puppy_kimnguu06
#868201 Những thứ được xóa đi của internet như cookie, lịch sử, các file tải lên và bị xóa, tài khoản không hợp lệ, các dữ liệu trên website bị xóa,... đi về đâu ?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By bjnhan_172
By Vinn
#868203 Những thứ được xóa đi của internet như cookie, lịch sử, các file tải lên và bị xóa, tài khoản không hợp lệ, các dữ liệu trên website bị xóa,... đi về đâu ? về với cát bụi. nó sẽ được ghi đè bởi những dữ liệu khác. KLQ nhưng rất bất mãn với chữ kí của thớt -_-
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement