Phần mềm hữu ích với Internet
By Calbex
#867902 Hôm qua có một bạn dùng FinchVPN OpenVPN Config vào mạng như video
1/ Đăng nhập vào Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! sau đó vào Download

2/ Vào Download Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! chọn Windows


Làm theo video hay hướng dẩn Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bạn nào làm được chưa nhĩ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By duongthang_2004
By chiyeu_moiminh_anhthoi_pequynh
#867925 Chưa thử. Chắc cũng như dùng tool của nó thôi Có sáng kiến nào dùng OpenVPN không bạn, có trang vpngate.net miễn phí nhiều vpn mà dùng không được
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement