Phần mềm hữu ích với Internet
By thieulamxungtran
#867226 Tình hình hôm nào mình úp file Doreamon full lên cho anh em hôm nay up nốt File Dragonball. Tất cả gồm 2 file các bạn Down về dùng Hjsplit nối lại giải nén xem nha, đặc biệt xem tốt trên ĐT, chỉ cần điện thoại có Soft đọc PDF thôi, chia sẻ anh em nè ai thích Down về dùng nha

Link truyện
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Link Hjsplit(Soft nối file thông dụng nhất cho anh em nào chưa có và hướng dẫn nối File)

Hướng dẫn:Nối các phần nhỏ (001, 002, 003 v.v...) đã chia bằng HjSplit lại với nhau thành tệp hoàn chỉnh

Chú ý . Để nối được, các phần nhỏ này phải được để trong cùng một thư mục.


1. Chọn Join

2. Nhấn Input

3. Tìm đến thư mục nơi chứa các phần nhỏ

Chú ý : Khi nối như vậy, các bạn chỉ nhìn thấy các phần nhỏ có đuôi là 001. Đây là chuyện bình thường, khi HjSplit chạy, sẽ tự động đi tìm các phần còn lại 002, 003 v.v... để nối lại với phần 001 này.

4. Chọn phần 001

5. Nhấn Open

6. Nhấn Start, chương trình sẽ tự động nối các phần nhỏ thành tệp hoàn chỉnh.

Link Hjsplit
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement