Phần mềm hữu ích với Internet
By ellavip2000
#867224 Như tiêu đề trên, mình muốn người ngoài (những người chưa kết bạn với mình trên face) không nhìn thấy bất kì bài đăng nào khi vào dòng thời gian của mình thì phải cài đặt như thế nào? Tks trước !
By Wacleah
By Traveon
#867279 Bạn vào thiết lập lại chế độ bảo mật cho tài khoản của bạn đi, nó có chế độ bảo mật cho các bài đăng trên tưởng của bạn đó, nếu bạn sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt thì nó tương đối là dễ làm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement