Phần mềm hữu ích với Internet
By iinyou_httn
#865700 Chuyện là máy mình gần đây bị tình trạng không thể dùng Google Chrome để Search trên google mặc dù có thể truy cập các trang khác bình thường cũng như sử dụng trình duyệt khác thì vẩn Search bình thường. Thêm cái nữa là mình không thể Setting Google Chrome được cứ đổi là nó lại trở lại như lúc chưa thay đổi

Ai biết giúp với :v !
By nhoknhadau_rukato
By anglelynguyen
#865724 Chuyện là máy mình gần đây bị tình trạng không thể dùng Google Chrome để Search trên google mặc dù có thể truy cập các trang khác bình thường cũng như sử dụng trình duyệt khác thì vẩn Search bình thường. Thêm cái nữa là mình không thể Setting Google Chrome được cứ đổi là nó lại trở lại như lúc chưa thay đổi

Ai biết giúp với :v !
có lẽ nào do proxy không nhỉ...
By trieuthimaitrang
#865727 Mình có cài lại rồi! với cái proxy ấy mình muốn đổi cũng không được! cứ đổi là nó lại về mặc định :v
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement