Phần mềm hữu ích với Internet
By bin8291792
#864783 Mình có sử dụng mạng fpt, nhưng khi vào trang này để xem TV online thì không thể xem được?!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Nó chỉ màn hình đen xì thôi.
By anh96nh
By Lambart
#864797 Mình vẫn xem bình thường mà. Của mình nó chỉ đen sì thôi bạn ạ, các list kênh thì không hiện gì luôn.

Cái show Video, chương trình xem lại thì xem được.
By Gabriele
#864798 vẫn xem bình thường nhưng trên firfox thì phải bật flash lên nó mới hiện
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement