Phần mềm hữu ích với Internet
By domdom67
#859608 tình hình là google chorme của em bị cái font trên face nó nhỏ , rất khó nhìn , ai giúp phát

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By hoahuongduongmuadong3010
By binhminhtrongmat_buon
#859620 Mỗi FAce bị hay các trang khác đều bị ?

Bạn có cài qua ứng dụng gì của Chrome k ? Có thể tại Font bạn bài nên như vậy.BẠn vào cài đặt rồi chỉnh lại Font chữ trong mục nội dung Web là OK thôi.
By Khoa_Rus
#859622 Mỗi FAce bị hay các trang khác đều bị ?

Bạn có cài qua ứng dụng gì của Chrome k ? Có thể tại Font bạn bài nên như vậy.BẠn vào cài đặt rồi chỉnh lại Font chữ trong mục nội dung Web là OK thôi. có mỗi facebook bị thôi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement