Phần mềm hữu ích với Internet
By khocvianh_mm
#858359 Dịch vụ đám mây SkyDrive của Microsoft đã chính thức đổi tên thành OneDrive, kèm theo đó là việc tích hợp Skype vào Outlook. Do đó, khi bạn đăng nhập vào website Outlook.com, người dùng Skype sẽ thấy bạn đang ở trạng thái Online và có thể gửi tin nhắn hay cuộc gọi đến bạn.Một điều khó chịu cho việc này là bạn có thể bị làm phiền khi đang soạn thư hay kiểm tra email trong Outlook. Và có thể sẽ nhận 2 cuộc gọi song song từ Skype trên Outlook và Skype trên Desktop nếu như ai đó đang gọi bạn.


Một ý tượng chợt hiện ra là bạn có thể tắt dịch vụ Skype nền web trên Outlook một cách dễ dàng bằng cách sau:


- Khởi động Notepad bằng quyền quản trị cao nhất:- Tìm đến vị trí sau:

c:\windows\system32\drivers\etc\hosts


- Thêm vào cuối dòng đoạn liên kết sau như hình:

127.0.0.1 skypewebexperience.live.com


- Lưu lại và đóng Notepad.- Xong!Như vậy là máy tính sẽ không còn tự động đăng nhập vào Skype trên Outlook.com rồi đấy.


Chúc bạn thành công.
By Mantotohpa
#858360 Đây là cách chặn File host mà, còn trên web Outlook.com nó vẫn kết nối nhưng không được do bị chặn thôi (đây không phải là cách tắt)


Cách tắt phải là đăng nhập vào trang web Skype sau đó tách tài khoản Skype và tài khoản Microsoft ra. Sau đó 2 tài khoản đi riêng sẽ không còn liên hệ
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement