Phần mềm hữu ích với Internet
By sailor_moon
#858384 Thank bạn nhé

hi bạn!!!


Nhấn ctrl + ) là điều chỉnh size chữ tùy theo ý của bạn. Giống phím tắt trong microsoft office đó.
By Sorrell
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement