Phần mềm hữu ích với Internet
By Thoraldtun
#858346 Mấy năm về trước mình có đăng sđt lên Google giải đáp để hỏi ý nghĩa . Nhưng thật sự giờ thấy quá phiền . Lên muốn xóa hay chỉnh sửa câu hỏi đó. Bạn nào biết giúp mình với . Thank !


Xóa hay chỉnh sửa câu hỏi ở phần mình đã khoanh đen .

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement