Phần mềm hữu ích với Internet
By tiepgialai
By Felicio
#857525 Mình đăng kí có bao giờ cần đâu. Thỉnh thoảng đăng nhập thì nó nhắc nhưng không làm không sao. Chắc bạn đăng kí nhiều nên nó nghĩ là spam nên cần xác thực.
By senri_2108
#857528 tạo chục cái gmail cho nhóm báo cáo, mà số dt hết xác nhận dc rồi, hix Bạn thử xóa hết lịch sử, khi đăng kí không nhập ô số điện thoại nữa xem sao. Nhưng mình nghĩ nó lưu IP rồi. Mà sdt mình xác thực nhiều cái mà.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement