Phần mềm hữu ích với Internet
By korea_co_don_mot_minh_anh
#856396 Lâu rồi mình có vào một trang mà trang đó là trang hiển thị avatar của tất cả mọi người tham gia facebook. Từ trang đó có thể biết mình có vị trí thứ mấy, kế bên mình là người nào, những người nào đăng ký đầu tiên, trong danh sách bạn bè ai là người đăng ký Facebook sớm nhất. Giúp mình nhé. MÌnh đang rất cần. Thank trước
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement