Phần mềm hữu ích với Internet
By cobedautay_23
#856395 chào các bác, tình hình là em vừa cài lại windows 7 xong

giờ đang xài google chrome để vào facebook, có điều là chỉ mỗi trang facebook tiếng Nga là vào được, còn facebook các tiếng khác thì không.

Khi em đánh tên tài khoản và mật khẩu vào rồi bấm nút vào mà nó không vào được facebook mà chỉ hiện lên màn hình trắng xoá

có bác nào biết cách nào để chữa lỗi này làm ơn chỉ giùm em
By ryl_vampir3
By girlchanh_ket_boysock_2903
#856462 Nếu vào được FB = FB tiếng Nga, bạn vào cài đặt -> ngôn ngữ -> Việt Nam.

hay thêm dãy IP này vào file HOSTS để thử nghiệm hay thay đổi DNS173.252.100.26 facebook.com

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

173.252.100.26 login.facebook.com

173.252.100.26 apps.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.connect.facebook.com

173.252.100.26 vi-vn.facebook.com

173.252.100.26 static.ak.connect.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 upload.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

173.252.100.26 pixel.facebook.com

173.252.100.26 logins.facebook.com

173.252.100.26 graph.facebook.com

173.252.100.26 developers.facebook.com

173.252.100.26 error.facebook.com

173.252.100.26 register.facebook.com

173.252.100.26 blog.facebook.com

173.252.100.26 channel.facebook.com

173.252.100.26 connect.facebook.com

173.252.100.26 bigzipfiles.facebook.com

By tran_thanhhiep17
#856464 em vào được màn hình Welcome to facebook ấy, nhưng mà không thể vào được tài khoản của mình. Cả tài khoản lẫn mật khẩu em đều gõ đúng mà chả hiểu sao....
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement