Phần mềm hữu ích với Internet
By Ezhno
#856476 Default


Máy bạn chưa cài dotnet hay chỉ cài phiên bản thấp.

Bạn cài microsoft .net 4.5 là máy sẽ hết giật thôi.

Cài xong có gì mới thông báo cho em biết nhé.

Chúc thành công
By hoangngocvu_12a3
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement