Phần mềm hữu ích với Internet
By mr.kanx
#855429 Trong gmail của mình khi nhận được email thì email đó lại không vào hộp inbox mà lại chui vô junk; trong đó có địa chỉ thư của cơ quan,...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By traitim_ngheonan
By chjp01
#855443 đánh dấu tích để chọn cái thư đây rồi chuột phải, chọn không phải spam là nó ra hộp inbox thôi.
By Culhwch
#855444 đánh dấu tích để chọn cái thư đây rồi chuột phải, chọn không phải spam là nó ra hộp inbox thôi. Không được mới chết chứ mình cũng đã làm cách đó nhưng nó về hộp inbox được 1 vài phút rồi lại chui vô junk; không biết sao nữa; lên giáo sư google cũng không ai tìm ra được giải pháp giúp mình.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement