Phần mềm hữu ích với Internet
By ljnhkute162
#854415 các pác cho em hỏi 1 vấn đề

không hiểu sao cái tài khoản outlook của em dùng pop 3 cái mail yahoo gmail và hotmail.

nhưng không hiểu sao thiết lập pop3 cho yahoo và gmail cứ mắc phải 1 cái lỗi rất khó chịu là nhiều khi xóa mail rác trong outlook nhưng trên server lại không xóa.

mặc dù đã thiết lập xóa trên mail khi emty trong thùng rác của outlook rồi.

đa tạ
By hathivnmp3
#854441 Bạn chọn giao thức IMAP vì giao thức này đồng bộ với webmail. Còn giao thức POP chỉ thực hiện ở máy cục bộ Client thôi, tức nó sẽ không đồng bộ với mail trên webmail. Có thể tham khảo Configure tại Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement