Phần mềm hữu ích với Internet
By Zechariah
#852633 như tiêu đề. mình dùng google chrome, firefox hay internet explorer đều không truy cập được vào trang trên. ví dụ: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

có bạn nào biết tại sao không và hướng khắc phục không nhỉ? Thank nhiều!
By Osmarr
#852646 như tiêu đề. mình dùng google chrome, firefox hay internet explorer đều không truy cập được vào trang trên. ví dụ: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

có bạn nào biết tại sao không và hướng khắc phục không nhỉ? Thank nhiều! Bạn nên chụp hình cụ thể lỗi gì thì mới dễ dàng hỗ trợ cho bạn được, bạn có thể kiểm tra flash xem thế nào, trình duyệt bạn đang dùng phiên bản bao nhiêu??

Nên nói rõ hơn thì mọi người mới có thể giúp bạn được.

Thân.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement