Phần mềm hữu ích với Internet
By chip_pro_95
#852453 Cả nhà ơi cho mình hỏi các ẩn hay bảo mật thông tin trong email với. Ví dụ khi bị hack ních yahoo. Họ vào có thể thay đổi tất cả thông tin, câu hỏi bí mật, email phụ, số điện thoại thì lấy lại sao được nữa. Có cách nào ẩn hay khóa chúng không nhỉ

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement