Phần mềm hữu ích với Internet
By Emil
#852450 Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


I. Đăng ký và sử dụng 360Cloud:

1. Đăng ký:


1. Đăng ký ở đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


2. Check mail xác nhận.


3. Đăng nhập trên PC, dùng bản Portable đỡ phải cài.


Tải bản Portable: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


4. Cài trên Phone, và đăng nhập.
2. Lấy 10TB:


Mở 360Cloud Portable lên:3. Lấy 26TB:


Cài trên Phone rồi đăng nhập.
4. Lấy thêm cả chục TB:


5. Sử dụng:
II. Đăng ký và lấy 2048GB Pan.Baidu.Com:


1. Đăng ký ở đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


2. Check mail xác nhận.


3. Cài trên Phone, và đăng nhập.


App trên Phone tải ở đây: Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Mahkah
By hale8085
#852506 tốt nhất là không nên thử, hàng Trung Quốc thì càng nguy hiểm,với lại cũng không cần dung lượng nhiều đến thế, thêm nữa chẳng biết nó die lúc nào, cần gì thì cứ mua ổ cứng di động về xài là chắc ăn
By bduycong
#852507 Vừa làm thử. Confirm là làm được nhưng chắc là không dùng. Dùng hàng Tàu chẳng sớm thì muộn cũng có vấn đề, không dùng cho lành
By nuthananhsang95
#852508 Chạy trên PC thì chạy trong Sandboxie. Đồng bộ những cái không quan trọng thôi, hay dùng để lưu phim phọt bọn Tàu chia sẻ.
Kết nối đề xuất: