Phần mềm hữu ích với Internet
By Petros
#852418 Như tít ạ, laptop của em hiện có 2 cách để vào internet:


1. Cắm cáp Lan (mạng internet của nhà em)

2. Dùng wifi ké nhà hàng xóm


Tại cùng 1 thời điểm có thể kết nối được với cả 2 loại, nhưng chỉ dùng được 1 loại để sử dụng (loại còn lại vẫn hiện connected nhưng không dùng tới)
Em muốn tìm 1 phần mềm mà có thể dùng được cả 2 kết nối cùng lúc, ví dụ, chơi game sử dụng cáp Lan, còn đọc báo thì dùng wifi(cả 2 hoạt động diễn ra cùng lúc )


Bác nào biết có phần mềm nào làm được như vậythì giới thiệu giúp em với, em dốt tiếng Anh, không biết tìm như thế nào luôn
By Arkwright
#852435 Connectify Dispatch, bên box công cụ ấy, nhưng chỉ kết hợp dc mạng, còn chia mạng như nào do nó quyết định

bác đặt tên tiêu đề gây khó hiểu rồi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement