Phần mềm hữu ích với Internet
By cachua_k0hat
#146153 khi không vào chat được trong room ban bấm vào dường link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! sau đó xác thực các chữ trong bảng mới là vào room bình thường
By giaiky2007
#146157 khi không vào chat được trong room ban bấm vào dường link Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! sau đó xác thực các chữ trong bảng mới là vào room bình thường
By sieunhann11c
#146293
Trích:nhoc_pro_16
View Post

bày mình cách send và nhận file = Yahoo với


send file cho ng` đang chat: trong cửa sổ chat có nút send file, click chọn, chọn file cần send, bấm open

nhận: click chọn save là dc
By baocap18
#146294
Trích:nhoc_pro_16
View Post

bày mình cách send và nhận file = Yahoo với


send file cho ng` đang chat: trong cửa sổ chat có nút send file, click chọn, chọn file cần send, bấm open

nhận: click chọn save là dc
By Kiley
#146974 bạn ơi bây giờ nó qui định là trên 18 tuổi mới được vào chat room , khi vào thì nó bắt mình phải vào kiểm tra là đánh ngựa số qui định --> thế là vào được chat room rồiCHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
By newshorizon16
#146982 bạn ơi bây giờ nó qui định là trên 18 tuổi mới được vào chat room , khi vào thì nó bắt mình phải vào kiểm tra là đánh ngựa số qui định --> thế là vào được chat room rồiCHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
By tutuanthanh17
#147344 nhưng theo mình biết là những phiên bản gần đây của yahoo chả có phiên bản nào vào được chat room đâu.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement