Phần mềm hữu ích với Internet
By sesslanhlung
#849600 Bạn nào quan tâm thì để lại email nhé

Tiền này được quy đổi ra Bitcoin
By mtram_95
#849632 CÁCH KIẾM TIỀN BẰNG STELLAR


+ Bước 1: Vào địa chỉ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! đăng ký một tài khoản


+ Bước 2: Liên kết với Facebook, Gmail để nhận tiền ẢO.


+ Bước 3: Chuyển Tiền cho người dùng Stellar để xác nhận.


Ở Bước 3, chỉ cần chuyển 25 STR cho 1 tài khoản khác, hệ thống sẽ trả lại 25 STR đó nhưng tài-khoản-nhận vẫn được 25STR.


VÍ DỤ khi chỉ mới có 1 tài khoản, mày à không bạn gửi đến tài khoản 123454564 (khỏi ngạc nhiên, của tôi_tao) 25STR, rồi hệ thống tự trả lại 25 STR. Nếu có tài khoản thứ n (n > 1) rồi thì nên gửi cho nhau (dại chi cho tao_tôi, PHÍ).


Nhiều fb, gmail thì được nhiều STR, cuối cùng lại chuyển về hết 1 tài khoản. Nghe đâu 1000 STR bán với khoảng 50k
By ngoisaobang_ngoisaobang251
#849635 CÁCH KIẾM TIỀN BẰNG STELLAR


+ Bước 1: Vào địa chỉ Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! đăng ký một tài khoản


+ Bước 2: Liên kết với Facebook, Gmail để nhận tiền ẢO.


+ Bước 3: Chuyển Tiền cho người dùng Stellar để xác nhận.


Ở Bước 3, chỉ cần chuyển 25 STR cho 1 tài khoản khác, hệ thống sẽ trả lại 25 STR đó nhưng tài-khoản-nhận vẫn được 25STR.


VÍ DỤ khi chỉ mới có 1 tài khoản, mày à không bạn gửi đến tài khoản 123454564 (khỏi ngạc nhiên, của tôi_tao) 25STR, rồi hệ thống tự trả lại 25 STR. Nếu có tài khoản thứ n (n > 1) rồi thì nên gửi cho nhau (dại chi cho tao_tôi, PHÍ).


Nhiều fb, gmail thì được nhiều STR, cuối cùng lại chuyển về hết 1 tài khoản. Nghe đâu 1000 STR bán với khoảng 50k ai mới tạo thì có thể gởi cho tk khoản của tớ duongvantrinh_qn
By Darsy
#849636 Bạn nào quan tâm thì để lại email nhé

Tiền này được quy đổi ra Bitcoin gg captcoin cho lẹ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement