Phần mềm hữu ích với Internet
By thieugiadatinh60
#848600 cần giúp đỡ mình xài router tplinklogin.net

Cần giúp mình đặt ip tĩnh chăn thêm không cho người khác vào. wifi của mình. khi đã dùng password


chăn cái thằng iphoneadmin đó làm cách nào thế chỉ mình với
By Huntingtun
#848601 Vào Wireless --> Wireless MAC Filtering

Wireless MAC Filtering: chọn Enable

Filtering Rules: chọn Deny the stations specified by any enabled entries in the list to access.

Chọn Add new:

+MAC Address: điền Mac của iphoneadmin (14-....-BB)

+Description: điền gì cũng được (ghi iphoneadmin cho dễ nhớ)

+Status: chọn Enabled

Nhấn Save
By caukia2tek
#848602 Làm như cách ở trên được đấy .

Vào đây có hình ảnh
Hướng dẫn đặt IP tĩnh cho windows 7, XP
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement