Phần mềm hữu ích với Internet
By minhthu_88
#848594 tình hình em gửi cái mail nó cứ báo lỗi này ạ. file đính kèm của em 3 file với dung lượng tổng chưa tới 1MB

gửi tới địa chỉ mail [email protected] thì lúc nào cũng xảy ra lỗi, mà em gửi tới địa chỉ mail khác thì vẫn bình thường (em dùng gmail), các bạn giúp em giải quyết vấn đề này với


This message was created automatically by mail delivery software.


A message that you sent could not be delivered to one or more of its

recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[email protected]

Mailbox quota exceeded


------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

------ The body of the message is 931708 characters long; only the first

------ 106496 or so are included here.


Return-path: <[email protected]>

Received: from mail-ob0-f193.google.com ([209.85.214.193]:64201)

by ns89117.dotvndns.vn with esmtps (TLSv1:RC4-SHA:128)

(Exim 4.82)

(envelope-from <[email protected]>)

id 1XJZuI-0032lG-Ez

for [email protected]; Tue, 19 Aug 2014 10:16:27 +0700

Received: by mail-ob0-f193.google.com with SMTP id wn1so1419578obc.4

for <[email protected]>; Mon, 18 Aug 2014 20:16:20 -0700 (PDT)

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;

d=gmail.com; s=20120113;

h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type;

bh=3hjhViwcR4IuRJNthMEKFJuZC22ZWejFpoLvysUR3UA

b=apDSggRu8kEYGhA8kutYqCcVRvPbBfML/wXalKV6smeXI/fOmd61EpOttq2m8ebpKj

20O5Z1GLAKn5u36shrcwCzkQkQ/WK6tUCHGAMqySm9uvqUcu81HgFk/h5nL78hBzpj2p

EMqhVP1ZvodGyCIfhoegEhTBrp6bbQmIdtR2g9JMHxeEPkMwzp b7VYY0DuPlQe/yo3nl

eEcVMlhnmxpiId/2B5UEyVOtQNXWQrilBsMzpBg1MzyYMMOQGA4fmgmm6rtfDQALA ex3

dMGE8isSEnu7ZmtSfcery4EYjQ1SN/r4hWo3l696six59eFlqHnbQ/Lpv4lVezExYCs6

Hbpw==

MIME-Version: 1.0

X-Received: by 10.60.160.38 with SMTP id xh6mr331199oeb.82.1408418179913; Mon,

18 Aug 2014 20:16:19 -0700 (PDT)

Received: by 10.202.175.72 with HTTP; Mon, 18 Aug 2014 20:16:19 -0700 (PDT)

Date: Tue, 19 Aug 2014 10:16:19 +0700

Message-ID: <[email protected].com>

Subject: =?UTF-8?B?4buobmcgdHV54buDbiBr4bu5IHPGsCB2aeG7hW4gdGjDtG 5n?=

From: =?UTF-8?B?SHXhu7NuaCBOZ3V54buFbg==?= <[email protected]>

To: [email protected]

Content-Type: multipart/mixed; boundary=089e011847a25045220500f2e95d


--089e011847a25045220500f2e95d

Content-Type: multipart/alternative; boundary=089e011847a250451b0500f2e95b


--089e011847a250451b0500f2e95b

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Transfer-Encoding: base64
By hoangthixuanban
By Darce
#848618 tại địa chỉ bên kia không nhận file đính kèm dung lượng lớn được, hay là hết chỗ để nhận mail, chứ không phải do mail của bạn bị lỗi
[email protected]
Mailbox quota exceeded Để giải quyết thì bạn upload file cần gửi lên 1 chỗ nào đó, ví dụ dropbox,google drive, mediafire, trustbank.vn, v.v rồi lấy link đó gửi kèm với email. hay kêu người đó xoá bớt mail cũ để có chỗ nhận mail mới.
By Herlbert
#848619 hehe. Thank các bạn để em xem sao
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement