Phần mềm hữu ích với Internet
By vvitieubinh
#147378 Upload lưu trữ thì mình khoái nhất drop.io, up nhanh, down cũng nhanh nhưng VN mình ai sài thằng này.

Kế đến đương nhiên là Mediafire, miễn phí nhưng vẫn tốt!
By hoangyen_tyt91
#147382 Upload lưu trữ thì mình khoái nhất drop.io, up nhanh, down cũng nhanh nhưng VN mình ai sài thằng này.

Kế đến đương nhiên là Mediafire, miễn phí nhưng vẫn tốt!
By fly_bluesky_hope
#147876 tui up lên 2 nơi theo thứ tự nhiều ít:

- Mề Gà: CHuyên up file nhạc (CD, DVD), film, data quan trọng (để lưu giữ ngoài ổ USB).

- MF: các soft dung lượng thấp, nhạc MP3, flash. "Thằng" này có cái dở là nếu share nhiều thì BW tụt kinh khủng nên ít khi share mấy file lớn.
By lisa_litaford
#147877 tui up lên 2 nơi theo thứ tự nhiều ít:

- Mề Gà: CHuyên up file nhạc (CD, DVD), film, data quan trọng (để lưu giữ ngoài ổ USB).

- MF: các soft dung lượng thấp, nhạc MP3, flash. "Thằng" này có cái dở là nếu share nhiều thì BW tụt kinh khủng nên ít khi share mấy file lớn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement