Phần mềm hữu ích với Internet
By phong_cach_cua_pro
#842946 Sao lưu rồi mà nó vẫn bị thế chứ.đợt trước không bị thế đâu..Nhưng dạo này bị thế..cứ phải đăng nhập lại tài khoản gg rồi fb..cáu không chịu được ấy. hay có thể là có người xóa, virus...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement