Phần mềm hữu ích với Internet
By hero_20_vn
#840600 Thông tin phần cứng

Phiên bản phần Firmware BD_MF190SV1.0.0B01

Phiên bản driver 12/14/2009,10.2066.0.2

Số IMEI 356538041346577

Số IMSI 452048504452511

Số phiên bản phần mềm PCW_VIEVNV1.0.0B04

Tên thiết bị MF190S

Phiên bản phần cứng MF190S-2.0.0

Cổng ứng dụng COM5

Tên nhà máy Tổng Công ty Viễn thông Quân đội VIETTEL

Trang chủ VIETTEL Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ngôn ngữ Tiếng Việt

...............................................

BÁC NÀO GIÚP EM UNLOCK VỚI, EM XIN HẬU TẠ!!!
By Briggere
#840664 Thông tin phần cứng

Phiên bản phần Firmware BD_MF190SV1.0.0B01

Phiên bản driver 12/14/2009,10.2066.0.2

Số IMEI 356538041346577

Số IMSI 452048504452511

Số phiên bản phần mềm PCW_VIEVNV1.0.0B04

Tên thiết bị MF190S

Phiên bản phần cứng MF190S-2.0.0

Cổng ứng dụng COM5

Tên nhà máy Tổng Công ty Viễn thông Quân đội VIETTEL

Trang chủ VIETTEL Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ngôn ngữ Tiếng Việt

...............................................

BÁC NÀO GIÚP EM UNLOCK VỚI, EM XIN HẬU TẠ!!! ra tiệm mà unlock cả phần cứng nũa nhé
By thienhaxanh_a22007
#840666 Thông tin phần cứng

Phiên bản phần Firmware BD_MF190SV1.0.0B01

Phiên bản driver 12/14/2009,10.2066.0.2

Số IMEI 356538041346577

Số IMSI 452048504452511

Số phiên bản phần mềm PCW_VIEVNV1.0.0B04

Tên thiết bị MF190S

Phiên bản phần cứng MF190S-2.0.0

Cổng ứng dụng COM5

Tên nhà máy Tổng Công ty Viễn thông Quân đội VIETTEL

Trang chủ VIETTEL Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Ngôn ngữ Tiếng Việt

...............................................

BÁC NÀO GIÚP EM UNLOCK VỚI, EM XIN HẬU TẠ!!! MF190s phải unlock cả phần cứng lẫn phần mềm mới dùng đa mạng được, bạn đem ra tiệm họ làm cho chi phí khoảng 100k gì đó
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement