Phần mềm hữu ích với Internet
By nt_phong1553
#840361 cho mình hỏi !

- khi minh đăng 1 clip lên youtube , rùi khi xem hết nó , nó hiện lên các clip khác


mình muốn khi xem hết clip của mình nó hiện lên các đoạn clip của mình , hay không hiện cũng được!


mình cảm ơn!!
By leanhhung39
#840423 khi xem hết dĩ nhiên nó sẽ ưu tiên hiện lên các clip của bạn nếu bạn để chúng trong cùng một nhóm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement