Phần mềm hữu ích với Internet
By conan_daubu
#839318 Không biết đăng ở đây đúng không nữa!

Mạng trong trường mình mạnh lắm mà mỗi tội download cái gì trên 25MB là nó chặn. Dùng ultrasuft cũng vậy. Đã vậy nó còn chặn luôn trang của ultrasutf nữa. Anh em có cách nào có thể tải dữ liệu về trên 25MB mà không bị chặn thì hướng dẫn mình với! Mình dùng win8
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement