Phần mềm hữu ích với Internet
By Tahkeome
#839259 Hằng tuần fb vẫn gửi mail thông báo, mời kết bạn, ... :sogood:

Nhưng đăng nhập vào chẳng được .

Gõ đúng pass rồi tiếp theo lại bắt nhập ngày sinh. mà đã nhập ngày sinh rồi nó vẫn báo không đúng!

Bác nào có kinh nghiệm giúp e với!
Hình đại diện của thành viên
By daigia
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement