Phần mềm hữu ích với Internet
By tue_ngoc2006
By doluong_quynhnhu
#839278 Thank chủ thớt. Mình cũng có ý kiến thêm

Thường mình bấm nút resume nó down lại được thì down, không thì chắc mình cũng làm lại từ đầu. Để đợt sau mình thử cách làm của bạn

Thanks for share
By sailamkhi_yeu25
#839279 mình down trên filetrip nó không hiện lên cái bảng đó (mặc dù đã bật hết các options)

down trên filetrip bắt buộc fải xoá file cũ mới dc phép download lại

đi tong cái file 800MB rùi (dc 85,85% rùi mới chết chứ )
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement