Phần mềm hữu ích với Internet
By son_thu
#837564 thắc mắc là khi Mình đã giới hạn băng thông của 1 IP rồi, nhưng vẩn thấy người đó load Web,Youtube,... Bình thường , không một chút giật. vậy là sao?, đảm bảo Mình không nhằm IP mà


* còn 1 câu hỏi phụ nửa :

Mình muốn thiết lặp làm sao để tất cả IP nào truy cập vào router Wifi Mình đều bị giới hạn bởi băng thông, trừ Smartphone và PC của Mình ra.


IP của PC và Smartphone Mình là : 192.168.1.101 - 192.168.1.105 .

ai biết chỉ với !!!!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By meomeo_kute
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement