Phần mềm hữu ích với Internet
By Aethelweard
#837606 2 cách:

1: tăng lên gói cao hơn, hay gói cáp quang

2: không đóng tiền, tắt điện thoại, gửi thư không trả lời, không gì hết, vài tháng tự cắt
By Wolf
#837607 2 cách:

1: tăng lên gói cao hơn, hay gói cáp quang

2: không đóng tiền, tắt điện thoại, gửi thư không trả lời, không gì hết, vài tháng tự cắt thôi chuyển qua sài lưu lượng , ngắt moderm , tháng nộp cước thuê bao 29k thôi =]]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement