Phần mềm hữu ích với Internet
By peheoulovely24
#825263 Như tiêu đề , hiện tại nick mình đang bị tình trạng như trên . Khi vào xem album của một page nào đó thì không được , album ảnh của friend thì vẫn bình thường . Lúc đầu mình tưởng do mạng hay do máy tính mình , nhg mình đã thử trên các máy khác , từ ipad cho đến iphone . Có anh em nào biết lỗi này là sao không ?


ThanksBy bebuongbinh26
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement