Phần mềm hữu ích với Internet
By nhypy
#820595 Có mấy proxy max speed của fpt nên share cho a/e dùng tạm.

tốc độ bắt link nhanh. dow sáng hay tối đều max nhé.


Proxy đây: (ngày 4/6/2012)

Ai ở miền Bắc thì dùng 1 trong 2 cái này.

1. 27.68.241.122:8088 (mình đang dùng)

2. 113.160.24.114:3128

3. 123.30.50.15 8118 (4/6)

Ai ở khu vực miền Nam thì dùng 1 trong 2 cái này.

1. 27.2.3.176:808 (chưa test nhé)


ảnh test:Khi nào proxy die mình sẽ lên up cái khác cho các b dùng.
By dungnv8408_ict
#821040 220.231.106.75:8088 dùng rất tốt , bắt link rất nhanh và ổn định đã xài mấy ngày nay
By kelly_200524
#821048 chủ thơt cho hỏi là mạng nhà e dow max đường truyền là 6xx -> 7xx ,add proxy vào idm có lên dc 1Mb k
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement