Phần mềm hữu ích với Internet
By Boase
#820201 Mình có máy tính để bàn kết nối modem qua cổng LAN và laptop cũng kết nối modem đó qua wifi. Mình đã cấu hình chia sẻ file(network sharing trong control panel) trên hai máy như nhau. Kết quả: Laptop nhận được file chia sẻ từ máy bàn nhưng máy bàn thì không nhận được file chia sẻ từ laptop. Ai có thẻ giúp khắc phục cho mình được không?

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement