Phần mềm hữu ích với Internet
By mafiaboy2001
By lephuong_rong
By pinochio1994
#820247 Thường thì IDM sẽ download nhanh hơn nhưng download file Torrent lại ổn định, ít khi lỗi Tuy nhiên phải cẩn thận nếu không muốn dính hàng fake trên torrent
By baby_satthu77
#820248 Không hiểu sao số người seed ít vậy mà sao lại download nhanh đến như vậy nhỉ?? Ai bít chỉ giùm nha..!!!
Thế này đã cao gì,mình down torrent speed 180Kb/s bình thường mà,mình xài gói vnpt easy 250k/t,nó phụ thuộc vào phần mềm hay phim có host hay không .
By katorj_u_a
#820249 180 ma keu cao To down 530 ne`. Ai bao torren cang nhieu nguoi down thj cang nhanh vo van, nhieu ng up load mjnh down moi nhanh may bac cha hieu gi`ngoai ra toc do dơn con phu thuoc vao so luong up load va bang thong mang cua ban nua mang cang khoe down cang nhanh. Nho la cai chj so ratio cua ban toi thieu phai tren 0,4 ( la cai chi so up load/ down load y ma) neu duoi 0.4 thj may' ban coi la 1 may xau' it up load nen cai tracker no se giam toc do down cua ban tham chi cho ve 0 luon nen muon down nhanh thj truoc het chiu kho up load nhieu vao nhe to cam may ca ngay up dc 12Gb roi ^^! bjo down cai ri no cung tren 200...
Kết nối đề xuất: