Phần mềm hữu ích với Internet
By hueptm77
#817471 Gởi các a/e


Tình hình là em đang bị block cái Teamviewer 9 và chỉ cho xài được chưa tới 5 phút. Đã thử đủ Cr-ack nhưng vẫn chưa khắc phục được! Mong a/e nào có kinh nghiệm hỗ trợ nhé! Có hướng dẫn đổi MAC Address nhưng chơi cái này hơi nguy hiểm nên chưa dám mò
By MacMurra
#817476 Trước tiên bác gỡ Team ra

Rồi làm theo hướng dẫn của bác này
Lỗi Access to the Teamviewer server has been denied!


Rồi tải bản này, có cả [email protected] trong đó luôn

Hôm qua mình bị bờ lóc, tìm mấy bản mà không được, mãi mới tìm được bản này dùng ngon
Download TeamViewer Mới nhất + Hướng dẫn sử dụng kết nối máy tính từ xa
By honeyandsweet118_haymimcuoi
#817478 Gởi các a/e


Tình hình là em đang bị block cái Teamviewer 9 và chỉ cho xài được chưa tới 5 phút. Đã thử đủ Cr-ack nhưng vẫn chưa khắc phục được! Mong a/e nào có kinh nghiệm hỗ trợ nhé! Có hướng dẫn đổi MAC Address nhưng chơi cái này hơi nguy hiểm nên chưa dám mò Với cá nhân bạn xài bản free là đủ, khỏi phải lo license gì cả.
By Un_Family
#817480 Với cá nhân bạn xài bản free là đủ, khỏi phải lo license gì cả. tv có bản free xài thoải mái mà nhỉ Dùng 1 thời gian thì nó nói là dùng cho mục đích thương mại, bắt phải mua

Đầu tiên là dialog thông báo "có vẻ như TeamViewer đang được sử dụng cho mục đích thương mại"

Tiếp theo là 5p ngắt kết nối 1 lần

Và cuối cùng là tạch hẳn không dùng được
Kết nối đề xuất: