Phần mềm hữu ích với Internet
By thanhtuan_83lk
#814921 1000 file 1kb thì sao ta !! vậy thì upload không được 1mb roài ! 1.000 file 200MB đó bạn. Tuy nhiên nếu bạn up 1 file chỉ 1MB cũng được, nhưng Cloudup tính là 1 lần up, còn lại 999 lần up...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By mymymyeva
#814922 1000 file 1kb thì sao ta !! vậy thì upload không được 1mb roài ! cái đấy là do bạn chứ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement