Phần mềm hữu ích với Internet
By Dowle
#814899 Tình hình là nghịch kiểu gì reset lại mang wife ở nhà, giờ nó hiện tên đăng nhập như lúc ban đầu TP-LINK_5DB288, Tìm mãi k biết pass là gì, mọi người cho m biết có pass mạc định không hay là phải làm như thế nào, Thaks

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Ferrill
#814945 Nếu đã là mặc định thì thì username và password đăng nhập đều là "admin". Bạn thử xem sao?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement