Phần mềm hữu ích với Internet
By meocon_932001
#812825 em được người ta share tài liệu rồi em cick vào thêm vào drive , thế bây giờ người ta xóa file thì em có mất không ạ , làm thế nào để file là của mình mãi mãi mà không sợ người ta xóa hay không share nữa ạ
By Devereau
#812853 em được người ta share tài liệu rồi em cick vào thêm vào drive , thế bây giờ người ta xóa file thì em có mất không ạ , làm thế nào để file là của mình mãi mãi mà không sợ người ta xóa hay không share nữa ạ nếu bác đã lưu vào drive của bác thì người ta có xóa file đã share thì file của bác vẫn còn.

bác muốn không sợ người ta xóa hay không share file nữa thì bác lưu file đó vào drive của bác là OK thôi
By be_can
#812854 nếu bác đã lưu vào drive của bác thì người ta có xóa file đã share thì file của bác vẫn còn.

bác muốn không sợ người ta xóa hay không share file nữa thì bác lưu file đó vào drive của bác là OK thôi em tạo bản sao mà nó cứ báo lỗi , khi người ta share thì em cick vào thêm vào drive , nhưng vẫn thấy chủ sở hữu là tên người khác
By ohle.com94
#812855 em tạo bản sao mà nó cứ báo lỗi , khi người ta share thì em cick vào thêm vào drive , nhưng vẫn thấy chủ sở hữu là tên người khác muốn chắc thì bác down về, rồi up lên lại drive của bác là được thôi
By Charlton
#812856 sẽ mất. nó chỉ share, chưa phải của bác, nó khóa hay nó không share nữa bác mất

tải về up lại
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement