Phần mềm hữu ích với Internet
By nuvosi_kieuky1992
#810638 Có cái lỗi như hình dưới


cái file mp3 thì hiện còn file film thì chịu

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Trevion
#810711 Lỗi ICON chứ không phải là ican. Bạn không mở bằng chương trình WMP thì có thể chọn chương trình khác làm mặc định mà vì nhất là khi có SUB.
By dl_cafe_nhe
#810713 Ùm mình ghi nhầm thôi

Mà lạ là đống JAV nó hiện Icon, còn đống phim của mình thì không
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement