Phần mềm hữu ích với Internet
By thegirlsourandscornut_hp_97
#806343 Thanh địa chỉ của firefox của em bị lỗi gì đây các bác, phải lỗi font chữ không ? Cứ gõ tiếng việt trên thanh địa chỉ để tìm kiếm là nó lại ra mấy ký tự ? này, ức chế quá
By wolffang2931991
By jody_phuong
#806361 Không biết có phải bạn chọn bảng mã TCVN3 của Unikey không? Nếu đang chọn nó thì chuyển lại sang Unicode là được. cái này mình nghĩ là không liên quan đến bảng mã đâu vì mình viết ở tất cả mọi nơi đều bình thường, nhưng gõ trên thanh địa chỉ, chỗ mà nhập url của firefox ấy, thì mới bị như vậy thôi. thanh tìm kiếm của chrome cũng không bị như vậy đâu
By nhok_mjlk
#806362 Quét virus, xem font chữ trong máy có lỗi không, xem có phần mềm lạ nào có trong máy không thì gỡ ra..Tạm thời thế đã, có gì bạn nói lại rồi mình xem
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement