Phần mềm hữu ích với Internet
By tienvu2812
#796431 Tình hình là cái Firefox của em sau khi update lên phiên bản 30 tự dưng có bị cái bệnh hễ mở lên là đòi khôi phục lại các trang web trước khi tắt trình duyệt như thế này đây:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!


trong khi em đã thiết lập như thế này, hay là chọn trang chủ sẵn cũng không được:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Anh chị em có ai bị tình trạng này & có cách gì khắc phục không? ức chế quá!
By elizabeth_85
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement