Phần mềm hữu ích với Internet
By Huntingtun
#796489 Mình lưu trên host mình làm gì. Vấn đề ở đây là host của trang web điểm trường bạn. Sr Mình không đủ trình độ để dò tên + mật khẩu host của trường bạn đâu vậy bạn nhờ ai đógiuu1p đi kiếm mấy bác chuyên về hack ấy cái mình muốn là làm sau để cho nó dính luôn trên web ấy cái đó mới hay
By anhem11v2
By Bartlet
#796492 vậy bạn nhờ ai đógiuu1p đi kiếm mấy bác chuyên về hack ấy cái mình muốn là làm sau để cho nó dính luôn trên web ấy cái đó mới hay Mới hay ha? Bro nói nghe buồn cười quá. K ai giúp bạn vấn đề này đâu cái quan trọng hiện h là


Học hành nghiêm chỉnh lại đi bạn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement