Phần mềm hữu ích với Internet
By Tilman
#796427 đây là ảnh của em ấy:


mình dùng cái này để sữa điểm nó có dạng vậy nè:


sau khi chỉnh xong nó quay chở về như cũ vậy có cách nào save nó lại để cho nó không quay trở về như cũ không. Bác nào cao tay chỉ em cái nha

còn đây là ảnh sau khi chỉnh xong:


Emchỉnh xong và không biết lưu chỗ nào. Bác nào cao tay chỉ em lưu với nha. Nếu không lưu nó trở lại lúc ban đầu
By nangbanmai_hoaquynhlan96
By andoangian
#796486 vậy có cách nào hack được không bạn. Mình muốn hack lắm chứ mà làm kiểu này thi dẹp luôn đi mình cứ tưởng làm xong nó cho save lại chứ
By Mansel
#796488 Bro sỡ hữu 1 ý nghĩ non nớt cho 1 việc làm không tốt.


Tốt nhất là học hành tử tế để cải thiện điểm hay trả nợ những con "đỏ".


Giải thích cho việc làm vô ích của bro :

- Bro sửa được mã nguồn mà không upload lên được trên host chứa web đó thì cũng bằng thừa

- Mà 1 khi xâm nhập được host đó thành công thì bro cần gì quan tâm tới những con số (điểm) hiển thị trang web nữa. Vào thẳng luôn database SQL chứa điểm SV sửa luôn cho khoẻ. Dù gì thì trang web chỉ mang những biến. Và biến đó gán bằng điểm thông qua câu truy vấn SQL mà thôi


Đất nước có những phần tử như bro thật là "nguy hiểm". Cũng may là còn "non".

Mình trích từ #8 của bạn.: "dẹp luôn đi" Bạn biết cách lưu cái đó ah vậy gửi qua tin nhắm và post video cho mình xem nha đang cần lắm
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement