Phần mềm hữu ích với Internet
By ttieuthu_lovely16
#791443 sao tự nhiên vào facebook font chữ nó lại bị nhỏ với hẹp thế, không biết có ai gặp tình trạng này khắc phục được giúp em với!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
By Jeanelle
#791450 sao tự nhiên vào facebook font chữ nó lại bị nhỏ với hẹp thế, không biết có ai gặp tình trạng này khắc phục được giúp em với!
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link! Bác nên dùng các host chuyên cho việc up ảnh để up nhé.

bạn thử dùng trình duyệt khác vào facebook xem sao, mình sài Firefox thấy vẫn bình thường. Mà nghe nói hôm nay facebook đang thay đổi 1 phần nào đó giao diện không biết có ảnh hưởng font chữ không nữa.
By bell_poupee
#791451 Cậu xoá hết coockie xem sao

Theo bán trên thì có thể FB update mới nên có lỗi
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement